Voorwoord

Op deze site wil ik u laten zien wat er allemaal mogelijk is zo milieuvriendelijk mogelijk te leven.
Leven zonder afval en microplastics en om het klimaat en milieu zo min mogelijk te belasten.
Uitleg over 5x R Refuse Reduce Reuse Repair Recycle en daar komt 2x R bij van RecycleRoeltje !

Dit bericht is geplaatst op 15 februari 2024.